Yazar: admin

Regâib kelimesi Kur’an’da geçmemektedir. Ancak “reğabe”den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur’ân’da sekiz yerde geçmekte ve “reğabe”nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, türkçede kandil geceleri dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb’in, müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesidir. Bu gecede Yüce Allah’ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Hz. Muhammed (s.a.s)’in Receb’in ilk perşembe gününü oruçla geçirdiği ve cuma gecesinde, bu kandil gecesine mahsus olmak üzere on iki rekât namaz kıldığı kabul edilir. Fakat bu rivâyetlerin de, herhangi bir dayanağı yoktur. Müslümanlar arasında, Regâib gecesinde on iki rekât namaz kılma alışkanlığı, ilk…

Read More

Cevap: Ramazan ayını oruçlu geçirmek farzdır.Her ayın on üçüncü, on dördüncü, on beşinci günlerini oruçlu geçirmek müstehabdır.Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Receb aylarının perşembe, cuma, cumartesi günlerini oruçlu geçirmek müstehabdır.Yalnız cuma veya yalnız cumartesi gününü oruçlu geçirmek tenzihen mekruhtur. Halk arasında Receb, Şaban ve Ramazan ayları üç aylar diye bilinir ve bu aylar mübarek aylardır. Recep ve Şabanı aralıksız, birbiri peşine oruçlu geçirmenin dinimizde delili yoktur. Fakat bu iki ayda nafile oruçlar tutmak çok sevaptır.Receb ve Şaban aylarını en güzel şekilde değerlendirip varsa kaza oruçlarını tutarak geçirmek uygun olur, böylelikle oruç tutulması farz kılınan Ramazan ayına da borçsuz bir şekilde girilmiş olur.Selam…

Read More

Suffa Vakfı hakkında tarihçemizi, geleneğimizi ve hizmetlerimizi kısaca ve detaylı şekilde anlattığımız broşürlermize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve indirebilirsiniz. Suffa Vakfı Broşür – TürkçeSuffa Vakfı Özet Broşür – TürkçeSuffa Foundation BrochureSuffa Foundation Short Brochure Buraya tıkla

Read More

Tüm Mezun ve Mensuplarımızla10-15 Ekim 2022 Tarihleri ArasındaWome Deluxe’de olacağız. PROGRAMIMIZ Seminerlerimiz11 Ekim Salı – Prof.Dr. Halim UlaşBu Zamanın Şartları ve Zorluklarına Rağmen Örnek Bir Aile . . .12 Ekim Çarşamba Saat:21:00 – Prof.Dr. Hasan TANRIVERDİZamanımızda; Doğru İslamiyet ve İslamiyet’e Layık Doğruluk Üzerine . . .13 Ekim Perşembe Saat:21:00 – Prof.Dr. İshak ÖZGEL Ümit ve Yeis( Geleceğe Güvenle Bakmak ve Endişelerden Kurtulmanın Yolları ) Sorulu cevaplı Fıkıh DerslerimizHer gün sabah namazından sonra otelin mescidindevasıflı ve ehliyetli hocalarımızla birlikte…

Read More

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür. Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah’a ve O’nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur. Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsü; Yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Öyle ki tebliğ…

Read More

Sahabe-i kirâmdan sonra asırlardan beri bu din-i Mübîn-i İslam’ın kıvamı olan ve bayraktarlığını yapan, cihat ruhuyla vazifesini îfa eden bu milletin önünü kesmek, tarihi misyon ve vizyonunu engellemek ve parçalayarak yutmak için hârici mihraklar ve hasımlar, dahildeki uzantıları ile devamlı projeler üretmiş, plânlar yapmış ve müdahaleler de bulunmuşlardır. Kader-i ilâhi; asırlardan beri bu ihanet teşebbüslerini her zaman engellemiş ve en az zayiatla neticeler hâsıl etmiştir. Bu ihanetlerin en dehşetlisi ve acımasız olanı da Devlet-i Âliyey-i Osmaniyenin yıkılması olmuştur. O cesim devletin yıkılmasından sonra, onun küllerinden ve mayasından zuhur eden Türkiye Cumhuriyeti zamanla gelişerek büyümüştür. Bütün dış ve iç engellemelere rağmen…

Read More