TR EN E-BROŞÜR
Gazze
GAZZE

...Bu vesileyle İsrail terör devletinin tecavüzüyle vefat eden Müslüman kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. İnşallah şehadet makamıyla taltif edilmişlerdir. Yaralılara, hastalara ve acı çekenlere acilen Allahtan şifalar diliyoruz. Bu ateşi yandıran ve tahrik eden, bu masumların ve mazlumların perişaniyetini hazırlayan zalim, gaddar ve canileri de Allah’ın kahhar ismine ve ilcaatına havale ediyoruz.

Gazze
Vakıf

İnsanoğlunun varlığından beri devam edegelen, ilhamını ve menşeini fıtrattan yani yaratılıştan alan, hak dinler ve ideolojilerle insanlığa nasip olan, mensubu olduğumuz dinimizle fikren kemalini bulan, şerefli ecdadımızla maddi ve manevi olarak müesseseleşen ve zirveye ulaşan, bugün itibariyle tarif ve tayin etmeye çalıştığımız bu hakikatin bizlere nasip olan veraseti ile imkânlarımız nispetinde geliştirmeye çalıştığımız ve paydaşlarımız olan diğer birim, dernek ve kuruluşlarımızla insanlığın istifadesine sunduğumuz ana birimimizdir.

Vakıf
test

Suffa Vakfı'nın; misyon ve vizyonuna yakışır şekilde, ülkemizde ve yurt dışında geniş ve umumi bazı hizmetlerini, Suffa Vakfı'nın kuruluş felsefesine ve konfederasyonun tüzüğüne uygun şekilde, paydaş bir birim olarak planlar ve tahakkuk ettirir.

test
Tebliğ

“Dava ve din, nasihat üzere durur.” kaidesince, dernekler ve kurumlar üzerinden toplumumuzun her seviyesine muhatap olabilecek şekilde vasıflı ve ehliyetli elemanlarla, ihtiyaca binaen tespit edilen müfredatlarla; konferanslar, seminerler, paneller, sohbetler ve hususi programlarla ifa edilen çalışmalardır.

Tebliğ
Dijital Dünya

Dünyanın fenne, teknolojiye ve internet ağı ile dijital âleme geçişini büyük bir imkân ve nimet kabul ederek; görsel ve işitsel imkânları azami derecede zorlayarak, dünyaya hükmeden ve geniş kitlelerin kullandığı lisanlara tercüme ederek; imani ve insani hakikatleri tüm dünya ile paylaşmaktır.

Dijital Dünya
Yetimler

Varlıkların zirvesinde ve şerefesinde olan insanların; en mağdurları, mazlumları, garipleri, sahipsizleri, itilmişleri, dışlanmışları ve hassaten de zalimlerin menfaatlerine ve menhus projelerine alet edilen yetim çocuklarımızın ve yavrularımızın; Yüce Yaradan’ın rahmet ve rızasını celp için; kurduğumuz derneklerle imkânlarımız nispetinde maddi ve manevi planda imdatlarına koşmak, o kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışıyoruz.

Yetimler
Kitaplıklar ve Gençler

Maalesef, okuma alışkanlığımızın en alt seviyede olduğu halkımızı ve yurttaşlarımızı okumaya teşvik ve faydalı kitaplardan istifade edebilmeleri için; halka açık kütüphanelerimizle ve dijital imkanlarımızı da devreye sokarak her türlü konuda doğru bilgileri paylaşırken, paydaşı olduğumuz diğer sivil toplum örgütleri, dernekler ve kuruluşlarla, okul çağındaki gençlerimizin, eğitim ve öğrenimlerine destek olmak, kültürel ve sosyal faaliyetlerle de istikbalimizin teminatı olan gençlerimizi Ülkesine ve geleceğine faydalı bir şekilde hazırlamaktır.

Kitaplıklar ve Gençler
Bağımlılar

Her güzelliğin baş düşmanı olan, uyuşturucu ve bu illete maruz kalan gençlerimiz ve bağımlılarımız; ailelerin ve toplumun maalesef aciz kaldığı ve köklü bir çözüm üretemediği ciddi bir problemdir. Bizler, kurmuş olduğumuz bağımsız yaşam dernekleri ile bu alana müdahil oluyoruz. Bu bataklıktan kurtulup ailesine ve toplumuna faydalı olan insanları gördükçe seviniyoruz. Çevresini ve ailesini de rehabilite edebilmek için topyekûn bir mücadeleye girdik. Fakat önümüzde kocaman bir âlemin olduğunu gördük.“Bir şeyi bitirmek, başlamaktan geçer.” kaidesince, gayemiz bu bataklığı el birliğiyle kurutup, hayra ve güzelliğe dönüştürmektir.

Bağımlılar
Hanımlar

Annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, eşlerimiz ve kızlarımız olan hanımlarla alakalı ve bu kıymetli değerlerimizin hayatları boyunca ihtiyaçları olan ve yetişmelerini gerektiren alanlarla ilgili projeler üretip, planlamalar yapıp, imkânları seferber ederek, onların şanına, nezahetine, nezaketine ve şerefine yakışır her türlü hizmetleri imkân nispetinde sunmaya çalışıyoruz. Bu alan, mevcut müesseselerimiz, derneklerimiz, elemanlarımız ve hususi programlarımızla; çalıştığımız özel ve nezih bir alandır.

Hanımlar
Kur'an Faaliyetleri

Doğru İslamiyet’i ve O’nun kaynağı olan Mukaddes Kitabımıza lâyık doğruluğu; lafzen ve fiilen (hâlen ve lisanen) hazmetmek ve hamletmek (yaşamak ve yaymak) için, numune ve örnek teşkil edecek, kurumlarımız, Kur’an kurslarımız, hocalarımız ve elemanlarımızla Diyanet İşleri Başkanlığının denetim ve gözetimi altında sevk ve idare ettiğimiz; hafızlık faaliyet merkezlerimizdir.

Kur'an Faaliyetleri
Yurt Dışı

İnsan, sosyal bir varlık olduğundan çevresi ile iletişim ve etkileşim içerisindedir. Vakfımızın imkânları nispetinde Avrupa ve Afrika ülkelerinde ifa ettiğimiz faaliyetlerdir. Birimlerimizden bazılarının çalışmalarını bu ülkelere kaydırarak, azami gayretle o ülkelere faydalı olmak adına, paydaşlarımız olan diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte yapılan programlardır.

Yurt Dışı
Külliye ve Eğitim

Müesseseler ve dernekler üzerinden, gençlerimizin ve öğrencilerimizin bilim, ilim ve din açısından ihtiyaçlarını giderecek ve onları sahalarında vasıflı birer eleman haline getirecek; özel statü ve faaliyetlerden ibaret bir çalışmadır

Yurtlarımız, hazırlık kurslarımız, mescitlerimiz, üniversite gençliğine uygun ve muvafık mekânlarımız ve bütün bu eğitim çalışmalarının hanım ve erkek versiyonları ile, onlara özel kurumsal yapılar üzerinden yürütülen bir birimdir.

Külliye ve Eğitim
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
WhatsApp İletişim