SUFFA VAKFI ve onunla birlikte paydaş olarak faaliyetler ifa eden derneklerin ilgi alanına girmeyen veya imkanların el vermediği bazı mühim, umumi ve geniş çapta faaliyet ve hizmetleri; kuruluş tüzüğüne ve prensiplerine uygun olarak ifa eder.

Konfederasyonumuz; Misyon ve vizyonuna uygun şekilde, ülkemiz için güzel ve hayırlı çalışmalar ifa ederken, ihtiyaç halinde faydalı gördüğü bu çalışmaları ve programları yurt dışı faaliyetleri olarak da uygular.

Programlarını yıllık olarak; az ve öz olarak yapar.

Milletimizin ve ülkemizin ortak paydasına ve ortak anlayışına göre hareket eder.

Suffa Vakfı ile iltisaklı olarak ihtiyaç gördüğü çalışmaları planlar, programlar halinde ifa eder.

Misyon

Hassaten memleketimizi, halkımızı ve umumu ilgilendiren meselelerde ve hadiselerde; ülke, vatan ve millet namına faydalı ve hayırlı çalışmalar yapar, faaliyetlerde bulunur ve programlar düzenler.

Vizyon

Konfederasyonumuz amaç ve gayesinin tahakkuku için; ilcaatı zamanı da esas alarak, kanuni ve meşru dairede her türlü imkan, mekan, ekipman, vasıflı eleman, kurum ve kuruluşlar ve teknolojik imkanları da kullanarak şevk ve gayretle vazife ifa eder.

Suffa Vakfının; misyon ve vizyonuna yakışır şekilde, ülkemizde ve yurt dışında geniş ve umumi bazı hizmetlerini, suffa vakfının kuruluş felsefesine ve konfederasyonun tüzüğüne uygun şekilde, paydaş bir birim olarak planlar ve tahakkuk ettirir.