Bağımsız Denetim Raporu

SUFFA VAKFI
2019 YILI FAALİYET RAPORU
(01.01.2019-31.12.2019)

I. MEVZUAT DURUMU

Vakfımızın mevzuatında, 2019 yılında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

II. MALİ YAPISI

31.12.2019 tarihi itibariyle hazırlanan; Bilanço ve Gelir Tablosu Yeminli Mali Müşavire onaylatılarak ekte sunulmuştur.

VAKFIMIZIN BAŞLICA GELİR KAYNAKLARI

• Nakdi bağışlar ve yardımlar,

• Ayni bağışlar ve yardımlar,

• Vakıf kaynaklarının nemaları,

2019 yılı içerisinde gerçekleşen mali tablo aşağıdaki gibidir.

Kira Geliri 258.325,00 TL. Genel Yönetim Giderleri 574.038,99 TL.
Diğer Gelirler 36.454,09 TL. Eğitim Amaçlı Giderler 329.100,00 TL.
Nakdi Bağışlar 1.765.594,24 TL. Sosyal Yardımlar 2.153.427,46 TL.
Şartlı Nakdi Bağışlar 618.411, 00 TL. Kültür Amaçlı Giderler 157.146,33 TL.
Ayni Bağışlar 49.417,20 TL. Diğer Faaliyet Giderleri 44.649,45 TL.
Şartlı Ayni Bağışlar 32.604,75 TL.  Diğer Olağan Dışı Giderler 9.808,48 TL.
Katılım Hesabı Gelirleri 64.388,51 TL.    
Menkul Kıymet Satış Geliri 120.000,00 TL.    
Kambiyo Geliri 319,82 TL.    
TOPLAM 2.945.514,61 TL. TOPLAM 3.268.170,71 TL.

Vakfımızdaki tüm harcamalar, Vakıf Senedinin ilgili maddeleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, Vakıf Mütevelli Heyetinin tensibi ve Vakıf İcra Heyetinin kararıyla yapılmaktadır.

III. 2019 YILI İÇERİSİNDE VAKIF SENEDİNE VE VAKFIN GAYE VE AMAÇLARINA UYGUN OLARAK YAPILAN FAALİYETLER

1. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın kabulü ile 2014 yılında hayata geçirilen ve 5 yıl olarak hedeflenen “İstanbul Sosyal Gelişim Merkezleri ve Sosyal Kütüphaneler” isimli proje 2019 yılı içerisinde de uygulandı.

2. Vakıf Mütevelli Heyetinin 04.06.2016 tarih ve 2016/3-2 sayılı kararı ile kurulan “BAŞKANLIK” birimi faaliyetlerine 2019 yılında da devam etti. Yapmış olduğu diğer faaliyetlerin yanında, millî birlik ve beraberlik adına yapılan programların tertip edilmesinde ve internet sitemiz, sosyal medya sayfalarımızda yayınladığımız bildirilerin hazırlanmasında öncülük etti.

3. Vakfımızın da kurucuları arasında olduğu “Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)”nin icra ve yönetim kurullarında temsil edilmeye devam edildi. Vakfın genişletilmiş üye toplantılarına ve Yönetim Kurulu Toplantılarına katılarak; iç ve dış düşmanların yapmış olduğu saldırılara karşı dik duruş başta olmak üzere, Yurt içi ve Yurt dışında yaşanan ve Ülkemizi yakından ilgilendiren; askeri, siyasi, toplumsal olaylar hakkında fikir ve düşüncelerimizi ortaya koyduk. Ortak vicdanın sesi olmaya devam ettik.

4. 17-25 Aralık sürecinden sonra kurulan “Millî İrade Platformu”nun başlangıçtan itibaren faal bir üyesi olarak, platformun; “Güçlü ve Büyük Bir Türkiye İçin” 2019 yılında yapmış olduğu, bildirilerde, toplantılarda ve basın açıklamalarında vakıf temsilcileri ve logosu ile yer aldık. 2019 yılında da sınırlarımızda ve dünya coğrafyasında cereyan eden hadiselerde devletimizin yanında durduk.

5. Vakıf Mütevelli Heyetimizin 27.12.2016 tarih ve 2016/4-3 sayılı kararı ile; Vakfımızın gayesinin tahakkuku konularında, değişen ülke şartlarına göre, Vakıf Mütevelli veya İcra Heyetlerinde görüşülmesi istenilen konular hakkında tavsiye niteliğinde görüş bildirecek, Vakfımıza ait DANIŞMA KURULU, Prof. Dr. Muzaffer GÜLYURT başkanlığında, Prof. Dr. Salih BATTAL, Prof. Dr. Nevzat TARHAN, Prof. Dr. Mehmet Emin AY, Prof. Dr. Cengiz TORAMAN’ ile birlikte faaliyetlerine devam etti. İlgili mercilerde Vakfımızı temsil etti. Önemli meselelerde karar alınması için tavsiye niteliğinde görüşlerini bildirdi.

6. Aynı amaç ve gayeler doğrultusunda faaliyetlerimizi yürüttüğümüz vakıflarla birlikte, ortak amaç ve gayelerimizi birlikte daha sistemli ve daha kurumsal bir yapıyla gerçekleştirmek maksadıyla 11.02.2014 tarihinde kurmuş olduğumuz Marmara Bölgesi Vakıflar Federasyonu ve Marmara Vakıflar Federasyonunun da kurucusu olduğu Şura Vakıflar Konfederasyonu faaliyetlerine devam etti.

7. Vakıf İcra Heyetinin 12.01.2016 tarih ve 2016/8 sayılı kararı ile almış olduğu; ihtisaslaşma, yapılan işlerde daha fazla insanlara ulaşma isteği, var olan kaliteyi daha yukarılara taşıma, yapılan ve yapılacak olan hizmetleri yerinde takip etme, hizmetlerin uzman kadrolar ile yürütülmesi gibi gerekçelerle, Vakfımızla aynı amaç ve gayeleri taşıyan dernek ve vakıflarla vakıf senedimize, ilgili STK’nın senedine veya tüzüğüne ve mevzuata uygun olarak yapılan işbirliği protokollerimiz 2019 yılında da devam etti. İşbirliği yapmış olduğumuz dernek ve vakıflar ile ortak projelere ve çalışmalara devam ettik.

8. Türkiye’nin değişik illerinde kimsesiz ve korunmaya ihtiyacı olan çocukların her türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde faaliyetler yürüten, çocuk evleri açarak yüzlerce çocuğa hizmet veren Mutlu Yuva Derneklerine yıl içerisinde ayni ve nakdi yardımlar yaparak, bedelsiz gayrimenkuller tahsis edilerek destek olundu.

9. Madde bağımlılığı için koruyucu ve önleyici çalışmalar ile rehabilitasyon hizmetlerini gerçekleştirerek, bağımlılığa bulaşma yollarını tıkamanın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığının da desteği ile projeler yaparak, bağımlılara maddi ve manevi destekte bulunan, bu vesile ile 1.000 civarında madde bağımlısının topluma kazandırılmasına vesile olan Bağımsız Yaşam Derneğine ayni ve nakdi yardımlar yaparak faaliyetlerine katkı sağlandı.

10. 2019 yılı içerisinde; Fatih Mah. Veysel Karani Cad. Ata Sok. No: 5 Büyükçekmece / İSTANBUL adresindeki İnternet Merkezi’mizde Feyyaz Bilim ve Gelişim Derneği ile birlikte yürüttüğümüz, İnternet Hizmeti faaliyetlerimizde 41 siteyle hizmet verilmektedir. Toplamda 13 farklı yabancı dilde yayın yapan siteye ulaşıldı. Mobil uygulamalar yaygınlaştırıldı. Sosyal Medyada (facebook, twitter, instagram vs.) takipçi sayımız 5.000.000’u aştı. Sitelerimizi günlük ortalama 250.000 kişi ziyaret etti. Günlük ortalama 1.800.000 sayfa görüntülemesi gerçekleşti.

11. Vakfımız bünyesinde bulunan ve Külliye Bilim ve Kültür Derneği ile protokol yaparak kalitesini artırdığımız İkitelli Kültür Merkezinde orta öğretimi dışarıdan bitirmek isteyen 60 öğrenciye ağırlıklı olarak kültür amaçlı seminer takviyeleri yapıldı. Arapça, Kur’an-ı Kerim, tefsir, adabımuaşeret, fıkıh dersleri ücretsiz verildi.

12. Vakfımız bünyesinde bulunan ve Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Derneği ile birlikte faaliyetlerini yürüttüğümüz; Avcılar, Güngören, Başakşehir, Esenyalı Kitaplıklarında ve Esenler Belediyesi ile yürütülen ortak proje olan Esenler Gençlik Merkezi’nde yaklaşık 25.000 kişiye ulaşıldı, öğrencilerin okul derslerine yardımcı olmanın yanında, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlendi. Yaz tatillerini değerlendirmek amacı ile belediyelerle işbirliği içerisinde “Yaz Etkinlikleri” düzenlendi.

13. 15.05.2013 tarihinde imzaladığımız İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ yaptığımız, Vakfımıza tahsisli Şehzade Mehmed Medresesinde ve Makbul Mustafa Paşa Külliyesinde faaliyet yürüttüğümüz “Afrika Dostluk Derneği” ile birlikte, Afrika’nın değişik bölgelerinde 60 civarında su kuyusuna ulaşıldı, Uganda, Gana, Kenya ve Nijerya’da kurban kesim ve dağıtım faaliyetleri yürütüldü. Afrika Ülkelerinden Türkiye’ye okumak amacı ile gelen Afrikalı dezavantajlı gençlere maddi ve manevi desteklerimiz devam etti. Uganda’da Kamuli bölgesinde Nawanyago Teknik Enstitüsü’nün eğitim-öğretimlerine destek olunması için TİKA ile yapılan görüşmeler neticesinde, Dernek kanalı ile 50.000 USD’lik malzeme alımı sağlandı. Malzemeler ilgili adreslere ulaştırıldı. Uganda’da bir adet yetim evi, bir adet cami açıldı. Uganda’nın Bombo şehrinde Yetimhane Kompleksi inşa edildi.

14. Vakıf İcra Heyetinin 10.03.2019 tarih ve 2019/07 sayılı kararı ile; Vakfımızla birlikte Protokol yaparak beraber faaliyetlerimizi yürüttüğümüz veya yıl içerisinde ayni ve nakdi yardım yaparak faaliyetlerine destek olduğumuz dernekler ile birlikte;

a. Şartların getirdiği problemler nazara alınarak, değişen zamana göre STK’ların sosyal ve kültürel faaliyetlerini nasıl geliştirebiliriz?
b. Zorlaşan ekonomik şartlar neticesinde STK’ların faaliyetlerini küçültmeden, maddi problemlerini azaltmak için nasıl çözümler üretebiliriz?
c. Vatan ve millet bütünlüğünü muhafaza etmek noktasında STK’lara düşen vazifeler nelerdir?

gibi sorulara cevap aramak ve istişareler yapmak, için 25 Mart 2019-28 Mart 2019 tarihleri arasında Balıkesir/Edremit/Körfez Güre Otel’de, katılımcıların ücretlerini kendilerinin ödediği bir şura ve kaynaşma programı tertip edildi ve başarı ile icra edildi.

15. İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 26.03.2018 tarih ve 28519 sayılı OLUR’ları ile Öğrencilere burs vermek amacı ile SMS yolu ile yardım toplama izni 2019 yılında da uzatılarak, toplanan yardımlar öğrencilere burs olarak ulaştırıldı.

16. Vakıf İcra Heyetinin 01.05.2019 tarih ve 2019/11 sayılı kararı ile; Ramazan ayında Vakıf Merkezimiz başta olmak üzere, Şehzade Mehmet Külliyesinde, Süleymaniye Misafirhanesi’nde ve Göztepe Misafirhanesinde ve Gündüzalp Öğrenci Yurdunda Protokol yaptığımız derneklerimizle birlikte halka açık, ücretsiz iftarlar verildi.

17. Vakıf İcra Heyetinin 03.07.2019 tarih ve 2019/20-3 sayılı Kararı ile İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Kabakça Köyünde kurulan Kurban Kesim alanında vakıf gönüllülerimizin kurbanlarının kesilmesi için yardımcı olundu, kurban ibadeti ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı, ikramlar yapıldı, herhangi bir ücret talep edilmedi.

18. Vakıf İcra Heyetinin 15.09.2019 tarih ve 2019/29-2 sayılı kararı ile; Milli birlik ve beraberlik ruhunun taze tutulması amacı ile 29 Eylül Pazar günü saat: 07:30 ile 10:00 arasında, Süleymaniye Misafirhanesinde, Vakıf Mütevelli ve İcra Heyetimiz, Protokol yaptığımız Derneklerin Yönetim Kurulları ile Vakıf çalışanlarımız katılımı ile 150 kişilik bir kaynaşma programı tertip edilmiştir.

19. Vakıf İcra Heyetinin 15.09.2019 tarih ve 2019/29-2 sayılı kararı ile; Vakfımızı daha geniş kitlelere tanıtmak, Vakıf gönüllülerimiz ile beraber kaliteli zaman geçirmek ve amacı ile ve bütün masrafları katılımcılara ait olmak üzere 01.10.2019 ile 06.10.2019 tarihleri arasında, Antalya/Alanya/Wome Deluxe Otel’de, bir Kardeşlik, dayanışma ve kültürel etkinlik programı icra edildi, Programa 250 aile iştirak etti. Programda Prof. Dr. Nevzat TARHAN, Prof. Dr. Hasan TANRIVERDİ ve Doç. Dr. Mehmet GÖKTAŞ tarafından, Aile Hayatı ve Sosyal Hayat ile ilgili seminerler takdim edildi.

20. Vakıf İcra Heyetinin 20.09.2017 tarih ve 84/3 sayılı kararı ile; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2017 yılı Gençlik Projeleri Destek Programı 2. Çağrı Dönemi kapsamında “Sosyal Uyum Merkezleri” ismi ile uygun görülen ve desteklenen proje, alınan ekipman ve malzeme desteği ile 2019 yılı içerisinde uygulanmaya devam edildi.

21. Vakfımıza tahsisli olan Şehzade Mehmed Medresesi’nde “Kardeşlik, dayanışma ve kültürel etkinlikleri” 2019 yılı içerisinde devam etti. Ziyarete gelen misafirlere medresenin kuruluş amacı ve tarihsel süreci anlatıldı. Etkinlik günleri esnasında, etkinliğe gelen katılımcı ve ziyaretçilere Kur’an ziyafeti, sohbet, seminer, konferans vs. gibi faaliyetler sunuldu, ikramlar yapıldı.

22. Vakfımıza tahsisli olan Makbul Mustafa Paşa Medresesi’nde bulunan seminer salonunda yıl boyunca değişik konularda ilim ehli tarafından seminerler verildi. Ziyarete gelen misafirlere medrese tanıtıldı.

23. Mareşal Çakmak Mah. Civanmert Sok. No: 10 Güngören/İSTANBUL adresinde bulunan Gündüzalp Öğrenci Yurdumuzda 40 adet Lise ve Üniversite hazırlık öğrencisi barındırıldı. Üniversite sınavında örgün eğitim bölümlerini kazanma oranı %95 olarak gerçekleşti.

24. Vakfımız Lehine 1 adet gayrimenkul bağışı alındı.

25. Vakfımıza ait 2 adet gayrimenkul, tadilat masrafları ve bakım giderleri vs. sebeplerinden dolayı satıldı. Elde edilen gelir Vakfın gaye ve amaçları doğrultusunda kullanıldı.

IV. VAKFIMIZIN DENETİMİ

Vakfımızın amaca ve yasalara uygunluk denetimi mevzuat gereği, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca; Vakfımızın 2019 yılı denetimi, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’na 2690/3157 Oda Sicil No/Mühür No ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Emin KAYA’ya yaptırılmış, hazırlanan Denetim Raporu ekte sunulmuştur.

Veysel SAĞDIÇ
İcra Heyeti Başkanı

WhatsApp İletişim