Yetkili Kurullar

 • Mütevelli Heyeti:
  Vakfın birinci derecede en yetkili organıdır. Her iki yılda bir seçeceği İcra Heyeti üyeleri ile vakfın bütün çalışma ve faaliyetlerini deruhte eder.
 • İcra Heyeti:
  İki yıllığına, Mütevelli Heyetten aldığı yetki ile Suffa Vakfı’nı sevk ve idare eder. Vakfın tüzüğüne uyarak çalışır. Vakfın ikinci derecede en yetkili ve sorumlu organıdır.
 • Danışma Kurulu:
  Vakfın faaliyet ve icraat alanlarında tıkanıklığın giderilmesi ve çalışmaların suhuletle ifa edilebilmesi için meslek sahibi zevattan müteşekkil deneyimli ve tecrübeli bir birimdir. 5 veya 7 kişiden teşekkül eder.
 • Denetleme Kurulu:
  Vakfın tüzüğüne uygun olarak, ihtiyaç halinde vakfın her türlü faaliyet ve çalışmalarını denetlemek ve takip etmek üzere vazife ifa eden bir birimdir.
WhatsApp İletişim