Yazar: admin

Suffa Vakfı ile koordineli olarak deprem bölgelerine fevkalede fedakârlık göstererek her türlü imkânları ile destek veren ve ülkemizin acısını paylaşan kıymetli ve fedakâr arkadaşlar; vakfımız adına hepinize teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Read More

Suffa Vakfı olarak icramızın tensibiyle merkezi yönetim kurulu başkanlığımızca bir kriz masası oluşturduk. Bu kriz masasının çalışmaları sonucu şu ana kadar gelen yardımlarımızla üç tırlık (nakdi karşılığı 1,500,000₺ olan 110.000 parça) ürün organize edildi. Yeni malzemeler geldikçe yeni tırlarımız hazırlanıyor.

Read More

Prof.Dr. Alaaddin BAŞAR abimiz; bugün sabah itibari ile hakkın rahmetine yürümüştür. Cenazesi Erzurum’da ikindi namazını müteakip Narmanlı camiinde kaldırılacaktır.

Read More

Muhterem ve kıymetli mensuplarımız;Merkezi Kahramanmaraş vilayetimiz olan 7.7 büyüklüğünde çok şiddetli ve dehşetli bir afet ve depremle sarsıldık.Bu deprem İzmit gölcük depreminden daha şiddetli ve yıkıcı bir felakettir.Şunu biliyoruz ki; umumi musibetler, belalar ve felaketler, umumi yanlışların, isyanların ve hataların gayretullaha dokunması hasebiyle bir karşılığı, ikazı ve neticesidir.Zira Cenab-ı Hak c.c. buyuruyor ki; ‘’ Öyle bir bela, musibet ve felaketten sakınınız ki, geldiği zaman sadece zalimleri ve günahkârları yakmaz, masumları ve mazlumları da cezalandırır‘’ hakikati icabı, tam da Cenab-ı Hakk’ın buyurduğu tarzda bir hadiseyle uyandık.Belaların ve felaketlerin umumi olması, zalimin ve mazlumun ayrılmaması; Cenab-ı Hakk’ın hikmeti olup, imtihan sırrının icabıdır.Bu…

Read More

Merkezi Kahramanmaraş vilayetimiz olan 7.4 büyüklüğünde çok şiddetli ve dehşetli bir afet ve depremle sarsıldık. Bu deprem, İzmit Gölcük depreminden daha şiddetli ve yıkıcı bir felakettir. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Rahmetiyle ve inayetiyle muamele buyursun. Amin…

Read More

Regâib kelimesi Kur’an’da geçmemektedir. Ancak “reğabe”den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur’ân’da sekiz yerde geçmekte ve “reğabe”nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, türkçede kandil geceleri dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb’in, müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesidir. Bu gecede Yüce Allah’ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Hz. Muhammed (s.a.s)’in Receb’in ilk perşembe gününü oruçla geçirdiği ve cuma gecesinde, bu kandil gecesine mahsus olmak üzere on iki rekât namaz kıldığı kabul edilir. Fakat bu rivâyetlerin de, herhangi bir dayanağı yoktur. Müslümanlar arasında, Regâib gecesinde on iki rekât namaz kılma alışkanlığı, ilk…

Read More

Cevap: Ramazan ayını oruçlu geçirmek farzdır.Her ayın on üçüncü, on dördüncü, on beşinci günlerini oruçlu geçirmek müstehabdır.Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Receb aylarının perşembe, cuma, cumartesi günlerini oruçlu geçirmek müstehabdır.Yalnız cuma veya yalnız cumartesi gününü oruçlu geçirmek tenzihen mekruhtur. Halk arasında Receb, Şaban ve Ramazan ayları üç aylar diye bilinir ve bu aylar mübarek aylardır. Recep ve Şabanı aralıksız, birbiri peşine oruçlu geçirmenin dinimizde delili yoktur. Fakat bu iki ayda nafile oruçlar tutmak çok sevaptır.Receb ve Şaban aylarını en güzel şekilde değerlendirip varsa kaza oruçlarını tutarak geçirmek uygun olur, böylelikle oruç tutulması farz kılınan Ramazan ayına da borçsuz bir şekilde girilmiş olur.Selam…

Read More