Yazar: admin

Aziz ve kıymetli camiamız;Resmi kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, asrımızın sâri hastalığının izalesi ve hastanelerde tedavi olan hastalarımızın bir an evvel iyileşebilmeleri için, kan stoklarının azaldığı görülmektedir. Bu ihtiyacı giderme adına kan bağışı kampanyasına iştirakimiz önem arz etmektedir. İçinde bulunduğumuz Vakıf Haftasını vesile yaparak, vakitlerini mahzun geçiren ve hastanelerde kan bekleyen kardeşlerimize en faydalı ve sevaplı desteğimiz bu çağrıya iştirak ve koşmaktır. Zira bir hayatı kurtaran bütün insanların hayatını kurtarma sevabı ve faziletini kazanacağı dinimizin hükmüdür. Bağış merkezleri irtibat linki aşağıdadır.Bu vesile ile hastalarımıza acilen şifalar diler, bu davete bizler ve çevremizle beraber iştirak etmemizi istirham ederiz.Suffa Vakfı İcra Heyeti Size…

Read More

Bizler vakıf olarak bayramlaşmamızı;  Süleymaniye camiinde bayram namazımızı kılarak, Süleymaniye Hizmet Merkezimizde namazı müteakip yapacağız inşallah. Bu bizde bir gelenek haline geldi. Tüm müntesiplerimizi bayramlaşmaya davet ediyoruz. Şimdiden bayramınızı tebrik ve tes’id ederiz. İslam âlemine ve insanlığa huzur sükûn birlik ve beraberlik getirsin inşallah.

Read More

Bayram kelimesinin aslı Farsça beẕrem/beẕrâm (بذرام/بذرم) olup “sevinç ve eğlence günü” demektir. Bayram kelimesinin Arapça’sı, îd (iyd)dir. İbnü’l-A‘râbî ise bu kelimeyi “o her yıl yeni bir sevinçle döner” şeklinde yorumlamıştır. Bununla birlikte bayram topluca yapılan bir etkinlik olunca ortaya şöylece bir mana çıkacaktır ki; “ Bayram, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı gündür. Onun için bayramlaşma yapılırken; “iyd-ü mübarek” yanı bayramınız mübarek olsun denmiştir. Yani, ne kadar çok insanla ne kadar çok sevinç ve mutluluk paylaşılır ise o kadar bayram bereketli olacak demektir. Peki, nedir bu mutluluk…! Ramazandan çıkmak mı? Yoksa oruçtan kurtulmak mı? Hayır, hayır, kat’a ve asla… Belki bir müminin ramazanda elde…

Read More

RAMAZAN İFTAR VE İRFAN SOFRALARI Ramazan; oruç ayı. Ramazan; Kur’an ayı. Ramazan; infak ayı. Ramazan; dua ayı, tevbe ve istiğfar ayı, rahmete dalma cennete uçma ayı… Ramazan; gündüzü saim, gecesi kaim ay… Teravihlerin, ihyaların, teheccütlerin zikir ve tefekkürlerin bolca yapıldığı ay… Ramazan; iftar ve irfan sofralarının kurulduğu muhabbetin, tanışmanın, sohbet ve ünsiyetin zirvelere ulaştığı ay… Vakfımızın tüm birimlerinde, medreselerimizde ramazanın feyz ve bereketinden istifade etmek ve ettirmek için yaptığımız faaliyetler kalbe ve ruha şifa olacak kabildendir. Zira şuhur-u selasete hususan ramazanda ruh ve kalp harekettedir. Bu manevi iklimden istifaze etmek o iklime uygun muameleyle olacaktır. Gündüzünde ziyaretler, mukabeleler tanzim ettik.…

Read More