TR EN E-BROŞÜR

Hakkımızda

Tüzüğünde ifade edilen amaç ve gayelerin gerçekleşmesi için imkânlarını azami derecede zorlayarak tüm insanlığa faydalı olma adına; kurmuş olduğu dernekler, müesseseler, kurumsal yapılar, tahsis ettiği kadrolar ve vasıflı elemanlarla; işi ehline vermek, hiyerarşi ve meşveret, kurallarına uyarak sevk ve idare edilen birimdir.

İDARE:

 • BAŞKANLIK
 • GENEL MÜDÜRLÜK
 • VAKIF İDARESİ – SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER(SKF)

Vakıf İdaresi:

 • Vakfın bütün faaliyet ve çalışmalarını sevk ve idare eder,
 • Bütün personelin çalışma prensiplerini hazırlar ve uygular,
 • Vakfın bütçesi ile gelir ve giderlerin muhasebesini tutar,
 • Gayrimenkullerle alakalı her türlü çalışmayı yapar,
 • Vakfı resmi müesseselerde temsil eder,
 • Çalışma ortaklarımız ve paydaşlarımız olan diğer resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili bütün işleri takip eder,
 • Yönetmelikleri hazırlar, günceller ve takibini yapar,
 • Çalışan personellerin her türlü sosyal ve mali ihtiyaçları ile ilgilenir ve çözüm üretir,
 • Bağışları ve yardımları organize eder ve muhataplarına tevzi eder,
 • Burs çalışmalarını ve faaliyetlerini organize eder,
 • Misafirhanelerle ilgili her türlü çalışmayı ve takibi yapar.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler (SKF)

Bu birim vakfın tüzüğünde yazılı olan gayesini gerçekleştirmek için sosyal ve kültürel alanlarda gereken her türlü çalışmayı ve faaliyeti münasip gördüğü elemanlarla ve kurumlarla yapar.

 1. Mezunlar ve mensuplar için tatil imkânları
 2. Ramazan Çalışmaları
  – İftar faaliyetleri,
  – hatim programları,
  – seminerler & sohbetler
 3. Bayramlarda ve özel günlerde hususi programlar
 4. Kurban faaliyetleri ile ilgili çalışmalar
 5. İhtiyaç halinde hac ve umre organizasyonları
 6. Tarihi geziler ve ziyaretler
 7. Tatillerde ve yaz mevsimlerinde eğitim ve kültür çalışmaları
 8. İhtiyaçlı insanlara, ülkelere ve alanlara destek ve yardım faaliyetleri

Vakfın önderliğinde kurulan, vakfın çatısı altında faaliyet ve çalışmalarını yürüten, Anasayfa’da isimlerini ve hizmetlerini saydığımız; derneklerimiz, birimlerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz. 

WhatsApp İletişim