Hanımlar

             Nispi olarak insanların yarısını temsil eden, kadın olmaları hasebiyle insanların yaradılmasında annelik vazifesi gören insanoğlunun ve evlat yetiştirmenin birinci derecede taşıyıcısı, hâmisi ve mürebbisi olan kız evlatlarımızın yetiştirilmesi, eğitimi ve terbiyesi fevkalade önem arz etmektedir.
Suffa Vakfı olarak; Yaradılışın ve tarihin hanımlara yüklemiş olduğu bu misyon ve vizyonun gerçekleşmesi hususunda, açtığımız ve çalıştırdığımız müesseselerle ala kaderil imkan destek olmaya, kuvvet vermeye ve zemin hazırlamaya gayret ediyoruz.


 

WhatsApp İletişim