Browsing: Makaleler ve Yazılar

İnsanlık tarihinde İbrahim(as)’dan itibaren beşere mürşitlikle tavzif edilen, peygamberlerin ekseriyetinin onlardan geldiği ve Cenab-ı Hakk’ın Kuran-ı Kerim’de zeki ve seçilmiş…

Mirac olayının gerçekleştiği gece müslümanlarca kadir gecesinden sonra en kutsal gece sayılmış ve bu gecenin ibadetle ihyası gelenekleşmiştir. Osmanlılar döneminde, camiler kandillerle donatıldığı için Mirac kandili olarak anılan geceyi izleyen gün, cami ve tekkelerde Mirac olayını anlatan ve Miraciye adı verilen şiirlerin okunması, dinleyenlere süt ikram edilmesi de bir gelenekti.

Regâib kelimesi Kur’an’da geçmemektedir. Ancak “reğabe”den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur’ân’da sekiz yerde geçmekte ve “reğabe”nin ifâde ettiği mana için…