TR EN E-BROŞÜR

Vakıf Hakkında En Çok Merak Edilen Konular

VAKIF HAKKINDA ÖZET BİR BİLGİ
Suffa Vakfımız; hamiyetli, gayretli, meslek ve imkan sahibi olanlarla, her türlü yardım, destek ve ihtiyacı olanlar arasında; fedakarlık ve hayır merkezli bir köprü kuruluştur.

BAĞIŞ KABUL İŞLEMLERİ
İhtiyaç sahiplerinin faydasına olacak her türlü, aynî, nakdî ve meslekî bağışları; vasiyetlere ve niyetlere göre kabul eder. Arzu edilen ve konulan şartlara göre, mevzuat ve kanunlar çerçevesinde şekillendirir ve yönlendirir.

FİTRE, ZEKAT, SADAKA KONULARI
Zekat, Fitre, Sadaka, Hibe ve yardım amaçlı bütün bağışları; şartlarına ve statülerine uygun olacak şekilde kabul eder. Hassasiyet ve şeffafiyet esasına muvafık bir şekilde tevziatını yapar.

KURBAN
Vakfımıza bağlı kesim yerlerimizde, modern imkanlarla; kurban kesim faaliyetleri yapılır. Kurban bağışları hususunda, yurt içinde ve yurt dışındaki çalışma ve organizeleriyle bu faaliyetin daha kolay, daha güzel ve daha emniyetli bir şekilde yapılmasını deruhte eder.
Ayrıca; ihtiyaç halinde adak, şükür ve akika gibi diğer kurban faaliyetlerini de hizmet olarak yapar.

GÖNÜLLÜK ESASLARI
Vakfımızın; amaç ve gayesine destek ve yardımcı olmak isteyenlere gönüllülük esası üzerine her türlü teklif, düşünce ve desteğe hazırız. Bu hususta her türlü müracaatı, memnuniyetle değerlendiriyoruz.

WhatsApp İletişim