TR EN E-BROŞÜR

Tarihçemiz

Vakıf Geleneği

Vakıf geleneği insanlık kadar ve hatta kâinat kadar mazisi olan kıymetli bir sistemdir.

Çünkü kâinat ve içindekiler bu manada halk edilmişler ve tavzif edilmişlerdir. Ve her şey bu geleneğe binaen vazifelerinde hiçbir karşılık beklemeksizin daim ve kaimdirler.

Yani, Güneş, Ay, yıldızlar, atmosfer, Dünya, içindeki nebatat ve hayvanat, hepsi; Allah tarafından feragat ve fedakârlık merkezli olarak yaratılmışlar ve vazifelendirilmişlerdir.

Bu kanun tebligatta da kendini göstermiş, Âdem (a.s)’dan itibaren Resul-i Kibriya (a.s.m) dahil tüm peygamberler, dinler ve kitaplar aynı geleneğe uygun olarak, hiçbir karşılık beklenmeksizin tavzif edilmişlerdir. Yani bu yüce dava adamları, ücretlerini sadece Allah’tan beklemişler ve fisebilillah çalışmışlardır.

Bu gelenek, ecdadımızda fiilen en mükemmel seviyeye taşınmıştır. Yani insanları; fıtratın esas merkezinde olan, feragat ve fedakârlık hakikatine yaklaştırmak için, Âdem (as)’dan itibaren sistematik olarak geliştirilen bu hakikat, Resul-i Kibriya’da (a.s.m) ikmal edilmiş ve en ideal örnekleri ortaya konulmuştur. Ecdadımız ise, bu geleneği teferruatıyla fiilen ve sistem olarak kemaliyle gerçekleştirmiştir.

Bu son nokta, Osmanlı vakıf geleneğinde şöyle klişeleşmiştir:

“Muhtaç bir insan vakıf bir evde doğar idi, vakıf bir anne tarafından emzirilir, vakfiyeli okullarda okutulur ve meslek sahibi yapılır, ihtiyaç halinde vakıf tarafından evlendirilir, hastalanır ise, vakıf şifa hanelerinde tedavi edilir. Öldüğünde ise, vakıf bir tabutla, vakıf bir kabristana defn edilirdi.”

Bu seviyeye gelen vakıf geleneği, insanların menfaat ve mücadele merkezli yetiştirilmeleri nedeniyle geriletilmiş olsa da;

Suffa Vakfı, bu mükemmel geleneğin güzel örneklerinden biri olarak, 1982 yılında bir grup hamiyetli ve dava aşkı olan vasıflı insanlarla çalışmalara başlamıştır. Bu çalışma ve faaliyetler; 1990 yılında Suffa Vakfı olarak resmen kurularak netice ve meyvesini vermiştir. İnşallah tarihçenin başındaki; örfe ve geleneğe masadak olarak, o davanın bir mümessili adına, Allah (cc)’ın müsaadesi ve inayetiyle faaliyetlerine devam edecektir.

WhatsApp İletişim