Kitaplıklar ve Gençler

Doğru düşünme herşeyin temel ve esasıdır. Bu sebepledir ki İslamiyet her zaman düşünmeyi, tefekkür etmeyi ve akıl erdirmeyi ısrarla vurgulamıştır. Bu imkanın elde edilmesi için de insanların doğru bilgiye ulaşması lazımdır. Bunun da temelinde okumak vardır. Gençliğimiz ve milletimiz maalesef okuma hususunda ciddi bir gayret ve performans sarf etmemektedir. Hem gençlerimize ve hem de milletimize okuma akışkanlığı temin etmek ve doğru bilgiye rahat ulaşabilmeleri için halka ve topluma açık kütüphanelerimiz ve gençlik merkezlerimizle çalışıyoruz ve gayret gösteriyoruz.

Bu hususta kapımız herkese açıktır.

WhatsApp İletişim