Kur’an Faaliyetleri

      Asrın ve teknolojinin imkânlarını da kullanarak; hem Kur’an’ın lafzını ve hem de mana ve muhtevasını yaşamak ve yaşatmak için kurulmuş, şefkat ve rahmet merkezli bir birimdir.

Kâinatın Halikı Allah’ın (cc) ezelden gelip ebede gidecek Hutbe-i Ezeliyesi Mu’cize Beyanlı Kur’an-ı Kerim’inde ferman buyurduğu “Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku!” (Kehf: 27) ayet-i kerimesine ve Kur’an-ı Hakîm’in Şanlı Tercümanı, İnsanlığın Hatibi, Mü’minlerin İmamı Hz. Muhammed’in beyan eylediği “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” Hadis-i Şerifine mazhar olmak gayesiyle yola çıkan Kur’an Kurslarımız, nesillerimizi âhirzamanın fitne ve günahlarından muhafaza etmek, Kur’an ve Sünnet istikametli bir hayat yaşamalarına vesile olmak, ahlaklı, irfanlı vatan ve millete sevdalı örnek insan olmalarını sağlamak için geceli gündüzlü çalışma ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

WhatsApp İletişim