Yazar: admin

Suffa Vakfı hakkında tarihçemizi, geleneğimizi ve hizmetlerimizi kısaca ve detaylı şekilde anlattığımız broşürlermize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve indirebilirsiniz. Suffa Vakfı Broşür – TürkçeSuffa Vakfı Özet Broşür – TürkçeSuffa Foundation BrochureSuffa Foundation Short Brochure Buraya tıkla

Read More

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür. Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah’a ve O’nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur. Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsü; Yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Öyle ki tebliğ…

Read More

Sahabe-i kirâmdan sonra asırlardan beri bu din-i Mübîn-i İslam’ın kıvamı olan ve bayraktarlığını yapan, cihat ruhuyla vazifesini îfa eden bu milletin önünü kesmek, tarihi misyon ve vizyonunu engellemek ve parçalayarak yutmak için hârici mihraklar ve hasımlar, dahildeki uzantıları ile devamlı projeler üretmiş, plânlar yapmış ve müdahaleler de bulunmuşlardır. Kader-i ilâhi; asırlardan beri bu ihanet teşebbüslerini her zaman engellemiş ve en az zayiatla neticeler hâsıl etmiştir. Bu ihanetlerin en dehşetlisi ve acımasız olanı da Devlet-i Âliyey-i Osmaniyenin yıkılması olmuştur. O cesim devletin yıkılmasından sonra, onun küllerinden ve mayasından zuhur eden Türkiye Cumhuriyeti zamanla gelişerek büyümüştür. Bütün dış ve iç engellemelere rağmen…

Read More

Dağdan ⛰️ kopan bir kaya köye ? doğru yaklaşır. ? Tüm ahali kayanın peşinden ???? koşar. Sonunda korkulan olur, Kaya, Şom emminin ahırın kapısının önünü kapatır. ? İçeride mahsur kalan inekleri ?? kurtarmak için türlü yöntemler deneyen kahramanlarımız ?‍♂️ eğlenceli anlar ? yaşatırlar. ? ? Eyvah, İneklerim Çıldırdı! ? Süper Çiçek ? Bilimden Ne Haber ? Feyyaz Çocuk ? Altıncı Bölüm https://www.youtube.com/watch?v=5sLPBX77KHs

Read More

Kur’an’ı anlayan nesiller yetiştiriyoruz. Suffa Vakfı ve Feyyaz Bilim ve Gelişim Derneği birlikteliğiyle düzenlenen bu seneki eğitim programımıza kayıtlar başladı.Birçok ilim ile donatılan eğitim programımızda kullanılan teknikler, kitaplar, materyaller başarının anahtarı olup bu programa uygun olarak hazırlanmıştır.2 senelik eğitimimizde: Arapça sarf ve Nahiv dersleri… Tefsir dersleri… Hadis tahlilleri ve mütalaaları…. Usul-u tefsir ve usul-u hadis dersleri… Delilleriyle ehl-i sünnet itikadı dersleri… İman ve itikad dersleri ve müzakereleri… Ve daha başka derslerle, dolu dolu bir müfredatla ilim ile teçhiz edilmiş kıymetli nesiller yetiştiriyoruz.“Değişmeyen tek şey değişim” diyerek hazırladığımız eğitim programımızı ve materyallerimizi güncelleyerek hem kolay hem de kalıcı bir eğitim veriyoruz.Arapçayı…

Read More