Bağış Hakları

Vakfımız bağışçıların güven, emniyet ve saygısını kazanmak için; gönüllülük esasına dayalı olarak bağış yapabilmenin ve bu erdemli davranışı paylaşmanın şuuru ve idraki içerisinde, bağış yapmak isteyenin haklarını kabul eder.

  • Bağış yapmak isteyenler, sorgulama ve şeffaf bir şekilde cevap alma hakkına sahiptir.
  • Bağışçılarımız, Vakfın yöneticileri hakkında bilgi edinmeye ve yöneticilerin vakıf kurum kültürüne uygun olarak basiretli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme hakkına sahiptir.
  • Vakıf yetkilileri; bağış yapanların niyet, düşünce ve var ise vasiyetlerine uymak ve ifa etmek zorundadırlar.
  • Bağışlar menkul ve gayri menkul olarak her türlü şekilde kabul edilir.
  • Bütün bağış, gelir ve giderler, evraklarla tanzim edilir ve emniyet altına alınır.
  • Bütün bu mali imkânlar, Devletin hukukuna ve kanunlarına uygun şekilde gerçekleştirilir. Kurumun mali müşavirleri tarafından denetlenir. Vakıflar Genel Müdürlüğünce periyodik teftişe ve denetlemeye tabidir.
  • Bağışçılarımızın şahsi hassasiyetleri ve isteklerine azami riayet edilir.
WhatsApp İletişim