Yurt Dışı

KOMŞULUK; ihtiyaç, birlik ve beraberlik için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Ondandır ki; medeniyetimizde birbirlerine varis olacak derecede kıymetli bir yeri vardır.

Milletlerin ve devletlerin birbirlerine komşuluğu ise; büyüklükleri nispetinde, kıymet ve ehemmiyetleri de büyük olur. Bu sebeple vakfımızın gaye ve idealini diğer milletlerle ve ülke insanları ile paylaşmak arzumuz bu alanlarda da bizlere vazife ve sorumluluk yüklemektedir. Enderun Dış İlişkiler adı altındaki kurumumuzla bu vazifeyi ifa etmeye çalışıyoruz.

Avrupa ve Afrika kıtasında yaptığımız hizmet faaliyetlerini iki dernek üzerinden götürüyoruz.

  1. Enderun Uluslararası Gençlik ve Medeniyet Derneği (Avrupa Kıtası)
  2. Afrika Dostluk Derneği ADDER (Afrika Kıtası)

1. Enderun Uluslararası Gençlik ve Medeniyet Derneği (Avrupa Kıtası)

Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum geçmişte ne ekmiş ise gelecekte onu biçer.

Tarih şuuru ise bir milletin hafızasıdır. Hafızasını kaybeden her şeyini kaybeder.

Tarihimizin derinliklerinde olan zenginliklerimizi günümüz gençliği ile paylaşmak, nur ve huzur dolu engin ve rengin olan kadim medeniyetimizin değerlerini toplumun her kesimine, hususan geleceğimizin teminatı olan gençlerimize Avrupa’da yaşayan akraba topluluklarına aktarmak için bu kutlu ve bir o kadar da meşakkatli yola çıktık.

Milli manevi, tarih ve kültür şuuru ile gençliğini aydınlık yarınlara ulaştırmak adına ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak gayesi ile ENDERUN ULUSLARARASI GENÇLİK VE MEDENİYET DERNEĞİ’Nİ kurduk.

2. Afrika Dostluk ADDER (Afrika Kıtası)

AFRİKA DOSTLUK DERNEĞİ; Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmek, mevcut dostluk ilişkilerini daha da geliştirmek, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, Türkiye’de öğrenim görmekte olan Afrikalı öğrencilere ülke kültürümüzü tanıtmak, aynı zamanda Afrika kültürünü de Türkiye’de tanıtmak amacıyla çalışmalar yapan, kâr amacı gütmeyen ve politik olmayan bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

WhatsApp İletişim