TR EN E-BROŞÜR

Yönetim

Tebliğ hizmetleri birimi resmi dernekler üzerinden faaliyet ve çalışmalarını sürdürür. Bu derneklerin başkanları ve başkan yardımcılarından müteşekkil bir yönetim kurulu ile faaliyetler sevk ve idare edilir.

            Bu dernekler Suffa Vakfı ile gönül birliği içerisinde faaliyetlerini sürdürürler.

            Suffa vakfı ile protokolleri olan derneklere; vakıf üzerinden her türlü imkân ve destek sağlanır.

            Resmi dernekler; Tebliğ hizmetlerini ifa ederken; ihtiyaç gördüğü vasıflı elemanları, bila ücret fedakârlık ruhu ile istediği alanda ve mekânda istihdam edebilir.

            Periyodik toplantı ve meşveretlerle faaliyetler sevk ve idare edilir.

            Kararlar oy çokluğu ile alınır ve arşivlenir.

WhatsApp İletişim