Tebliğ hizmetlerinin misyonu; nur hakikatleri ile insanları hemhal ederek, Rabbine yakışır bir kul, dinine yakışır bir müslim, ülkesine ve milletine yakışır bir vatandaş olmalarına gayret göstermek ve imkanlar nispetinde katkıda bulunmaktır.