TR EN E-BROŞÜR

Sohbetlerimiz ve Seminerlerimiz

Tebliğ biriminin birinci derecede deruhte ettiği faaliyet ve çalışmadır.

            Haftalık olarak tanzim edilen bu seminerler takribi 700’e yakındır.

            Yılın özel günlerinde ve aylarında ahalinin istifade edebileceği hususi faaliyetler ve programlar yapılmaktadır.           

Meslek grupları ile ilgili küçük ve butik seminer programları olduğu gibi, halkımızın rahat istifade edebileceği geniş mekânlarda sohbet ve seminer faaliyetleri de yapılmaktadır.

            Bu faaliyetler mahallelerden başlayarak, ilçelerde, bölgelerde, yakalarda ve İstanbul çapında olmak üzere planlanmaktadır.

            Daha büyük ve geniş çapta olanları ise sosyal medya üzerinden dünyaya yapılan tebliğ çalışmaları ve faaliyetleridir.

            Bu faaliyetlerin yerleri, mekânları, adresleri, zamanları, statüleri ve ilgilileri; sitemizde mevcuttur.

WhatsApp İletişim