TR EN E-BROŞÜR

Faaliyetlerimiz

            1 – Coğrafi ve mekân açısından faaliyetler; İstanbul’da, Türkiye’de ve Avrupa’da değişik alanlarda ve mekânlarda, lütfedilen imkânlar nispetinde ifa edilen tebliğ çalışmalarıdır.

            2- Toplumun sınıfları ve katmanları ile ilgili faaliyetler; Çocuklara, gençlere, öğrencilere, meslek ve makam sahiplerine, hanımlara ve halkımızı teşkil eden bütün sınıflara; onların kültür ve mizaçlarına uygun şekilde ifa edilen çalışmalar ve gayretlerdir.

            3 – Öğrencilerle ilgili olarak; Onların eğitimlerine ibate ve iaşe açısından destek olmak, eğitimlerini başarıyla bitirmelerini temin etmek. İhtiyaç sahiplerine burs imkânlarıyla yardımcı olmak.

            4 – Seminerler, sohbetler ve konferanslarla; Farklı alan ve mekânlarda, muhatapların seviyelerine ve ihtiyaçlarına binaen, meslek sahibi ve ehliyetli eğitimcilerle deruhte edilen çalışmalardır.

            Bu çalışmalar haftalık, aylık ve yıllık olarak planlanmaktadır.

            Ayrıca gündemi meşgul eden mühim konularla ilgili çalışmalar ve faaliyetler de ihtiyaca binaen mahsusen yürütülmektedir.

            5 – Ramazanda, özel günlerde ve gecelerde; Hususi programlarla geniş halk kitlesine ulaşılarak planlı şekilde tebliğ hizmetleri sürdürülmektedir.

            6 – Tatillerde; Projelendirilen hususi programlar ve çalışmalarla; ahali ve halkımız müteyakkız tutulmakta, tatilin ve yazın rehavetinden kurtulabilmeleri için çalışmalar yapılmaktadır.

            7 – Yukarıda tadat edilen çalışmalar; Sosyal medya üzerinden de, teknik imkânlardan istifade edilerek aynen uygulanmaktadır. Fiziki olarak ulaşamadığımız alanlara sosyal medya üzerinden davamızı taşımaya gayret ediyoruz.

            8 – Tebliğ biriminin faaliyetlerinin bulunduğu her mekânda ve alanda; gençlerin ve ahalinin istifade edebileceği bazı destek çalışmalar ve planlamalar yapıyoruz. Mesela; Kur’an öğretmek, fıkıh ve siyer bilgisi vermek, öğrencilere dersleriyle ilgili her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde yardımcı olmak.

            9 – Tebliğ faaliyetinde bulunan elemanlar aynı zamanda camiadan veya çevreden hasta olanları ziyaret etmek vefat sahipleri ile ilgilenmek, fakru zaruret içerisinde olanlara yardımcı olmak, neşe ve hayırlı günlerinde beraber olmaktadırlar.

            10 – Aynı zamanda iş yerlerinde hususi sohbetler tanzim ederek ahi evrenler gibi; ehli sanatın ve ticaretin hassasiyetine kuvvet vermek ve yardımcı olmaktır.

            11 – Bazı sosyal ve kültürel faaliyetlerle müntesiplerini ve irtibattaki insanları rahatlatmak helal dairesinde gezi ve programlarla birliği beraberliği ve samimiyeti pekiştirmektir.

            12 – Mezuniyet programlarında bir araya gelerek maziyi derhatır etmek ve istikbale emin adımlarla bakacak ve yürüyecek tecrübeler edinmek ve davaya intisap ve aidiyeti korumaktır.

            13 – Ramazan ve kurban aylarında birim olarak organize olmak ve planlamalar yapmaktır.

            14 – Yurt dışı ve şehirlerarası ziyaretlerle hem tebliğ vazifesini ifa etmek ve hem de camianın birliğine ve muhabbetine kuvvet vermektir.

            15 – (Hatuniye adı altında) Hüma hatun kültür ve dayanışma derneği olarak kız evlatlarımızın vasıflı ve donanımlı bir şekilde yetişmeleri için imkân, mekân ve irfan merkezli faaliyet ve çalışmalar yapmak. Aynı zamanda bu faaliyetlerin halkla münasebetini temin ederek hizmetlerin açılımına kuvvet vermek.

            16 – Hassaten ülkemizin ve milletimizin birliğine, dirliğine ve tevhidine zarar vermek isteyen dâhili ve harici fitne ve fesat şebekelerine karşı; Risale-i nurun sarsılmaz hakikatleri ile azami derecede mücadele edilmekte ve bu hususta halkımız devamlı müteyakkız tutulmaktadır .

WhatsApp İletişim