Vakfımızın siz kıymetli mensupları ;
 
"Dünya, büyük bir maddi manevî buhran geçiriyor. Manevî temelleri sarsılan garb cem'iyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felâketi gittikçe yeryüzüne dağılıyor.
 
Bu felâket aynı zamanda İslâm coğrafyasını da mahiyeti itibariyle istila ediyor.
 
Cebel i Cudi hükmünde olan bu Ülkemiz ise; devletimizin  aldığı tedbirler ile birlikte vatandaşlarımızın sağduyulu yaklaşımları ile bu musibetten kısa bir zamanda ve en az bir zaiyat ile kurtulur inşaallah.
 
Bu zamanlar, maddi manevi birbirimize el uzatma zamanlarıdır. Her zorluğun iki kolaylığı vardır. Allah bu zorlukları , rahmeti ve inayetiyle kolaylaştırsın inşaallah. 
 
 
Bugünlede yaptığımız canlı yayın ders ve sohbetler ile insanlarımızın bu gibi musibetlere karşı kuvve i maneviyelerini uyanık ve diri tutmaya çalıştığımız gibi, çalışma hayatının bir nevi  dumura uğraması  ile evine ekmek götüremeyen ve geçimini temin edemeyen ihtiyaç sahiplerine de muavenetimiz imani ve vicdani bir vecibedir.
 
"Şüphesiz; sadaka, Rabbin gazabını söndürür ve fena bir şekilde ölmeyi önler." Hadis i Şerifi bize de yol gösteriyor. Adeta bu gibi durumlarda (zekat, sadaka, teberru) musluklarını açabildiğiniz kadar açın diyor.
 
Hükumetimizin başlatmış olduğu bu hayır programına bizler de dahil olalım.
 
Hayırların celbi, şerlerin ve musibetlerin defi, muhtaçların ve muztarların ihtiyacı niyetine; her kardeşimiz her bir aile ferdinin sadakası namı hesabına takdir edeceği bir miktar ile bu hayra iştirak etmesi,  inşaallah Rabbimizin de rızasının celbine vesile olur. 
 
Her bir müntesibimiz ekte bulunan hesap numaralarına kendileri bizzat hayırlarını yapabilirler. Hayırda yarışalım inşaallah.
 
Allah insanlığı hususan memleketimizi ve  milletimizi bu musibetten tez zamanda kurtararak emniyet ve selamete çıkarsın. Bu  imtihan vesilesiyle cümlemizi gafletten ve tuğyandan arındırarak, hakka yönelmiş bir şekilde uyanmayı ve ibret almayı nasip eylesin inşallah.
 
 Suffa Vakfı
 
Açılış Sayfası Yapın Sık Kullanılanlara Ekleyin E-Mail Yollayın