Bayram kelimesi, sevinç ve eğlence günü manasına gelen Farsça bazrâm veya bezrem kelimesinden geldiği söylenmiştir. Çiçekler ve ışıklarla süslenen yere de “bazrâmgir, yani gönül açan yer” denir.

Demek bayram, “bir neşe ve sevinç günü” demektir. Arapçası, “عِيدَ” İyd’dir. Bu kelime dönmek manasına gelen “عَوْدَتْ” (avdet) kelimesinden gelir. Peş peşe tekrar etmek, her sene gelmek manasına gelir. Çoğulu "A'yâd"dır.

Bayram tebriklerine "Ta'yîd", bayramlaşmaya da "Muayede" denir.

Bu itibarla âleme şöyle bir nazar edecek olursak; her asrın her senenin her mevsimin hatta her bir günün bir bayram ve bayram yeri olduğunu apaçık görebiliriz. Zira Hakîm ve Rahim ve Kerim olan Rabbimizin her zaman ve mekânda an be an nimetlerinin enva-ı türlüsüne mazhar oluyor, durmadan tazelenen sanatının her çeşidini seyir ve temaşa ediyoruz. Bizler için böyle bir mazhariyet sevinç ve mutluluğun en ileri seviyesidir. Eşi ve benzeri olmayan en güzel bayramlardır. Hem bizlere, hem ruhaniyata, hem cin ve meleğe...

Bedîüzzaman hazreti; "Hem zaman ve mekân cihetiyle pek geniş olan o bayramı; asırlara, senelere, mevsimlere hattâ günlere, kıtalara taksim ederek her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hattâ bir cihette her bir günü, her bir kıtayı, birer taife ruhlu mahlukatına ve nebatî masnuatına birer resmigeçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır.

Ve bilhassa rûy-i zemin, hususan bahar ve yaz zamanında masnuat-ı sağirenin taifelerine öyle şaşaalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki tabakat-ı âliyede olan ruhaniyatı ve melâikeleri ve sekene-i semavatı seyre celbedecek bir cazibedarlık görünüyor. Ve ehl-i tefekkür için öyle şirin bir mütalaagâh oluyor ki akıl tarifinden âcizdir. " sözleri ile bayram ile ilgili bambaşka bir tefekkür ufku açar bizlere...

Bayramın hakikatı bu olmak ile birlikte, bazen de Cenab-ı Hakk'ın bizlere öyle hususi ikramları olur ki; bu ikram karşısında duygularımız öyle hareketlenir öyle keyf ve lezzet alır ki adeta mutluluğumuz tavan yapar.

Mesela; bu günlerde ümmet olarak öyle bir nimete mazhar olduk ki bunun için binler meşakkat çekilseydi yine de değerdi. Amma ve lakin çok suhuletli bir ikram oldu. Ayasofya’nın puthane olmaktan kurtarılıp muzahrefattan temizlenip yeniden ibadete açılması "Ayasofya - i Kebir Cami-i Şerifi" ismi ile zihinlerimize yeniden kazınması, İstanbul’un fethinin sembolü, bu asrı âhirde manevi fethinde bir başlangıcı oldu. Belki Mekkenin fethi ile eşdeğer bir fetihtir Ayasofya’nın açılması. O gün de Hazret-i Peygamber Kâbe’yi putlardan ve muzahrefattan temizlemişti.

Bu açılışın, böyle bir ihsana mazhariyet Cuma günü olması, kurban bayramının da Cumaya denk gelmesi bizlere tabir-i diğerle "çifte kavrulmuş bayramlar" yaşatıyor.

Kıymetli kardeşlerimiz bizlere bu şekilde bayramları lutfeden Rabbimize sonsuz şükürler, hamd-ü senalar olsun. Daha nice bayramlar göreceğiz inşallah. Bu bayramlarda bize düşen vazife "resmi geçidin" hakkını vermektir.

Yani; marifet-i İlahiye ve muhabbet-i Rabbaniye ve ubudiyet-i Sübhaniye ve marziyat-ı Rahmaniye cihetiyle kulluğunu eda etmektedir.

"Kul oldum, kul oldum, kul oldum.

Ben sana kullukta iki büklüm oldum.

Kullar kulluğundan azad olunca şad olur,

Ben sana kul olduğumdan şad oldum."

diyen İmam-ı Rabbani gibi kulluğun hakkını vermek. Böylece bizler de gerçek bir bayramı fark ve idrak etmiş olacağız.

Kıymetli kardeşlerimiz, zilhicce ayının mübarek günleri içerisindeyiz. Usulünce ihya edelim inşaallah.

Allah'a marifet muhabbet ve ibadet-ü taat ile yakın olmayı ve yakınlığımızı ifade eden gelecek Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ve tes'id ediyoruz.

Alvarlı Efe hazretleri ;

"Tevhîd ede zevk ile

Hakk’ı seve şevk ile

Tasdîk inerse dile

Bayrâm o bayrâm olur."

Gör ne güzel iyd olur der sonra...

Nice güzel nurlu ve huzurlu bayramlara kavuşmak ümidiyle...

Kıymetli kardeşlerimiz; Her sene bayramlarda vakıf merkezimizde (SÜLEYMANİYE) ve ilçelerde umumi şekilde tanzim ve tertip ettiğimiz bayramlaşma programları pandemi sürecinden dolayı bu sene OLMAYACAKTIR.

Bayramlaşmalarımızı hususi bir şekilde telefon ile ferdi ziyaretler ile sağlık kurallarını ihlal etmeden gerçekleştirelim inşallah. Hususan vaka sayısının tekrar artış gösterdiği bu günlerde (maske, mesafe, temizlik) kurallarına azami itina gösterelim hükumetimizin aldığı tedbirlere riayet edelim.

Tekrar bayramınızı en kalbi duygularımızla tebrik ve tes'id ederiz. İnsanlığın huzur ve sükununa, âlem-i İslamın uhuvvet ve muhabbetini ziyade edip ittihad-ı İslama vesile olması temennisiyle...

HAYIRLI BAYRAMLAR

 

                 Suffa Vakfı

Açılış Sayfası Yapın Sık Kullanılanlara Ekleyin E-Mail Yollayın