8.MYK ŞURASI (ANTALYA)

Sonuç Bildirgesi

1990’dan bu yana hizmet ve faaliyetlerini her sene bir yenisini ekleyerek büyüten Suffa Vakfı; toplumun her kesimine hizmet götürmeyi kendisine gaye edinmiş olup, bugün bu hizmetlerini on iki farklı yönetim kurulu ile devam ettirmektedir.

Hizmetlerini geliştirmekte sistemi esas alan, şahsı manevi ve vicdanı umumiyi rencide etmeden meşvereti meşrua manasını deruhte eden vakfımız; her yıl on iki yönetim kurul temsilcilerinden oluşan bir heyetle yapılan şuralar ile de; akl-ı selim ve kalb-i müstakimden dökülen nurlu fikirlerin bir araya gelmesini, ufukların açılmasını, istikbale matuf olan yolumuzun aydınlanmasını temin ile, hedefe ulaştıracak usulleri ortaya koymak ile de teshilin lezzetini biz –hizmet eden ekiplerine- yaşatıyor.

9 – 15 Kasım 2012 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirdiğimiz 8.MYK Şura toplantımız; her gün iki ayrı seminerin takdim ve müzakere edilmesi ile toplamda sekiz önemli konuda fikir alış-verişi yapılmış ve hizmet birimleri arasında çok güzel bir konsensüs sağlanmıştır.

İlk gün öğleden önce; Vakıf müdürümüz Saltuk Buğra Tekbaş tarafından takdim edilen; “Vakıf olarak; felsefemiz, ekonomik ve yönetim biçimimiz ile ilgili hatalarımızın masaya yatırılması” adlı seminerde hatalarımız analiz edilerek çözüm yolları önerilmiş özellikle birimler arası koordinasyona vurgu yapılmış, sahada hizmet ifa ederken; uhuvvet, muhabbet, samimiyet, birlik ve beraberlik esaslarından taviz vermeden hizmetlerin tanzimi ön görülmüştür. 

Yine ilk gün öğleden sonra ise; Hizmet Eğitim Merkezi Müdürümüz Ahmet Koçoğlu tarafından “HEM” in hizmetleri anlatılmış ve istikbal planlamasındaki hedefler ortaya konmuştur. Bu hedefler içerisinde; eğitim merkezinin derslik sayısının artırılması, açık lise bölümünün müstakil bir koleje dönüştürülmesi, hafızlık bölümünün açılması, okutulan derslerin ders kitaplarının tanzim edilerek basılması gibi şevk verici planlamalar takdim edilmiştir. 

İkinci günün öğleden önceki oturumunda Dr.Şaban Odabaşı’nın AR-GE adına takdim ettiği “Hizmetlerimizin mevcut yapılanması yanında Meslek gruplarına göre geliştirilmesi” semineri “vazifeyi ehline vermek” hükmünün bir sonucu olarak meslek gruplarının hizmette aktif vazife almalarının; olmazsa olmazlardan olduğu, aynı zamanda bu meslek gruplarına yönelik STK’ların olması gerekliliği ortaya konulmuş, hizmetimizde böyle bir açılımın takdire şayan olacağı vurgulanmıştır. 

İkinci günün öğleden sonrasında ise; HİKOM adına Yüksek öğrenim hizmetlerinin istikbal planlaması masaya yatırılmış, Saltuk Buğra Tekbaş’ın heyecanlı sunumu ile “Endülüs 2017” projesi tanıtılmıştır. Projenin ana teması “Dönmemek üzere yeni bir medeniyetin inşası” olup Yüksek öğrenim hizmetlerinin inkişaf ve geliştirilmesi için, proje bazlı yapılacak eğitim ile ilgili çalışmaları içermektedir. 

Üçüncü günün öğleden önceki oturumda Sosyal ve Kültürel faaliyetler birimimiz adına (SKF) Fatih Kutlu seminer takdim ettiler. SKF’nin hizmetlerinin anlatıldığı seminerde; tanıtımın yanı sıra anma programlarının birimlerin ve vakfımızın tanıtımı ile konferans, kermes, umre ve yurtdışı yurt içi geziler ile ilgili sistemsel çözümlerle ilgili bilgiler paylaşıldı. 

Üçüncü gün öğleden sonra yapılan Şark hizmetleri ile ilgili projenin takdiminde ise Mehmet Kaya; şarkın en büyük ihtiyaçlarından biri olan(maarif) eğitim eksikliğine değindi. Doğu ve Güney Doğu illerimizin kanayan yarasına parmak basıp tedavi etmek, şarktan getirilecek öğrencilere Şark Eğitim müessesemizde eğitim desteği sağlayıp; vatana ve millete faideli birer fert olarak yetiştirmek gerekliliği üzerinde duruldu. 

Dördüncü gün öğleden önce AR-GE adına Şemsettin Türkan’ın takdim ettiği “İttihad-ı İslam’ın hayat bulmasında bize düşen vazifeler” adlı seminerde istikbalde ittihadın olacağı noktasında müjdeler paylaşılmak ile birlikte; İslami İttihadın siyasi, dini, ekonomik, coğrafi, kültürel ve istihbari manilerinden bahsedildi. Çözüm yolları önerildi. İttihad-ı İslam’ın oluşabilmesi için asgari müşterekde ifa edilecek vazifelere değinildi. 

Dördüncü gün öğleden sonra ise Mutlu Yuva Mutlu Yaşa derneği adına Regaib Bostan yetim çocuklarla ilgili hizmetlerin tanıtım, kıymet ve ehemmiyeti üzerinde durdu. Özellikle yetim çocuklara sahip çıkmak için Yetim Çocuk Koruyucu aile projesi ile ilgili detaylı görüşmeler yapıldı. Ayrıca Kasım ayı içerisinde(24 – 25 Kasım) Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde bir çalıştayın yapılacağı bilgisi verildi. 

Son gün ise; Şura komisyonunun nezaretinde Şura değerlendirme toplantısı yapıldı. Yapılan şuranın nice hayırlı hizmetlere vesile olması noktasında memnuniyetler ifade edilirken, daha mükemmel ve güzel hizmet projelerinin takdim edileceği Şuraların yapılması yönünde dilek ve temenniler paylaşıldı. Ayrıca internet hizmetleri ile alakalı www.feyyaz.org bilgiler verildi. Yeni açılan sitelerin haberleri paylaşıldı. Asil eğitim kurumlarının çalışmalarından bahsedildi. Biricik Ana okullarının güzel faaliyetlerinden örnekler verildi.

Beş gün süren Şura programımızın yapıldığı mekanda akşamları ise, güzel hizmet haberlerinin paylaşıldığı, fikir teatilerinin yapıldığı, uhuvvet ve muhabbetin tazelendiği ikili – üçlü sohbetlerle programımız devam etti. 

Allah(c.c.) niyazımız odur ki; bir vakıf bünyesinde ve kudsi bir hizmetin sayesinde bizi bir araya getirdiği gibi; bu birliktelikten doğan kuvve-i kudsiye ile bizi bir arada tutarak güzel hizmetlere vesile kılsın. Şu kubbe-i asumanda hoş sada bırakıp namsız ve nişansız darı-bekaya, huzur-u saadete erdirdiği kullarından eylesin. Amin.

 

Osman BOSTAN

MYK-Şura Komisyon Başkanı

 

Açılış Sayfası Yapın Sık Kullanılanlara Ekleyin E-Mail Yollayın