Projeler - ARGE

GÖNÜLLÜ KÜLTÜR ELÇİSİ PROJESİ
Vakfımız AR-GE biriminin yeni bir projesi daha gerçekleşmek üzere...

     Türkiyede öğrenim görmekte olan yurtdışından gelmiş misafir öğrenci (uluslararası öğrenci) ile alakalı olarak AR-GE birimi tarafindan bir proje hazırlanmış olup, bu projenin "Gönüllü Kültür Elçisi Projesi" adı altında hayata geçmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

 

SUFFA VAKFI AR-GE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
AR-GE BİRİMİMİZ HAKKINDA KISA BİR BİLGİLENDİRME...

     Ciddi anlamda sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik problemler yaşayan günümüz insanlığına alternatif mesajımızı sunmak, küresel anlamda yapılacak uzun vadeli çalışma ve hizmetleri bir alt yapı oluşturmak üzere vakfımız genel merkezinde bir araştırma-geliştirme (AR-GE) ve uluslararası hizmetler merkezi kurulmuş bulunmaktadır.

    Bu merkezde, yurtdışında muhtelif olarak yapılan tüm hizmet faaliyetleri, 130 civarında ülke arşivi ile STK'larımıza, akademisyenlerimize, ticaret erbabımıza ve hizmet etmek isteyen insanımıza yardımcı olmak üzere faaliyet göstermektedir. 

 

SOMALİ'DEN TÜRKİYE'YE 100 ÇOCUK
Kardeş ülke Somalide, yaşanan iç savaş,fakirlik ve kıtlık sebebiyle eğitim imkanı bulamayan 50 çocuk için, Vakfımız üzerine düşeni yaptı.

           Kardeş ülke Somalide, yaşanan iç savaş,fakirlik ve kıtlık sebebiyle eğitim imkanı bulamayan 50 çocuk için, Vakfımız üzerine düşeni yaptı.

          Somalide yaşayan 14 - 16 yaş arasındaki 100 çocuk, 5 yıl süreyle ülkemize getirilerek, tüm ihtiyaçları vakfımızca karşılanmak kaydıyla Türkçe öğretilerek, Ülkenin ihtiyaç duyduğu bir meslek dallarında eğitim almaları sağlanacak ve tekrar ülkelerine geri gönderilecek.

          Somali büyükelçiliği ile birlikte yürütülen bu proje 2012 yılı itibariyle yürütülmeye başlanmıştır.

SUFFA VAKFI VERGİ MUAFİYETİNE HAK KAZANDI
Vakfımız Bakanlar Kurulunun 20.12.2010 tarih 2010/1277 Sayılı Kararıyla “VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR” arasına girmiştir.

                    Vakıf yetkililerinin uzun zamandır üzerinde çalıştıkları muafiyet projesi Bakanlar Kurulunun 20.12.2010 tarih 2010/1277 Sayılı Kararıyla “VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR” arasına girerek tamamlanmıştır.

                     Bu muafiyet devlet nezdinde bazı hak ve imtiyazlara sahip olma anlamına gelmektedir. Bu vesile ile Başta Bakanlar Kurulu üyeleri olmak üzere, Vakfımızın Mütevelli ve İcra heyeti azalarına, Genel Sekreterliğimize, Vakıf Çalışanlarımıza ve her kademeden bize destek olan tüm kamu kurumlarına teşekkür ederiz.

AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMET AKREDİTASYONU
Gençlerde gönüllük fikrinin gelişimini sağlamak,“KÜLTÜRLERARASI ÖĞRENME” kabiliyetlerini geliştirmek,“YERELE ETKİ” fikir ve duygusunu geliştirmek, “KİŞİSEL GELİŞİM” lerini artırmak amacıyla Avrupa ülkelerinden herhangi biriyle Vakfımız arasında yapılan karşılıklı genç gönderme ve misafir etme projesidir.

Gençlerde gönüllük fikrinin gelişimini sağlamak,“KÜLTÜRLERARASI ÖĞRENME” kabiliyetlerini geliştirmek,“YERELE ETKİ” fikir ve duygusunu geliştirmek, “KİŞİSEL GELİŞİM” lerini artırmak  amacıyla Avrupa ülkelerinden herhangi biriyle Vakfımız arasında yapılan karşılıklı genç gönderme ve misafir etme projesidir.

Bu programdan faydalanmak isteyen bir genç ne yapmalıdır?
Bu programdan faydalanmak isteyen bir genç şunları yapmalıdır.

1.ÖN GÖRÜŞME

Istanbul’da ya da yakın illerden birinde oturuyorsanız, Vakıfımızın “Bahçelievler Mahallesi Ali Rıza Kuzucan Sokak 15/2 Bahar Apartmanı BAHÇELİEVLER – İSTANBUL” adresindeki merkezimize mutlaka gelmelisiniz ve sizinle tanışmalıyız. Gelmeden önce "SUFFA VAKFI GÖNÜLLÜ ÖN GÖRÜŞME BELGESİ"ni doldurmanız ve yine İngilizce olarak İngilizce özgeçmişinizi (CV) ve motivasyon mektubunuzu hazırlamanız gerekecektir. Gelmeden önce 0212 556 19 80 veya 0506 661 67 54 numaralı telefonlerı arayarak geleceğiniz zamanı bildirebilirsiniz. İngilizce seviyeniz onlar için uygun değilse size yardım edilecektir.

İstanbul dışında iseniz "SUFFA VAKFI GÖNÜLLÜ ÖN GÖRÜŞME BELGESİ"ni ve İngilizce olarak hazırlayacağınız “Motivasyon  Mektubu” ve İngilizce “CV”nizi [email protected] adresine yollamalısınız. Aynı zamanda  yukarıdaki telefon numaralardan bir “ön görüşme” yapabiliriz.

Sizinle yapacağımız ön görüşmede kişisel özellikleriniz, gönüllü çalışmalarınız, yaşama bakış açınız, deneyimleriniz, AGH’den beklentileriniz, gideceğiniz projeye yapabileceğiniz katkılar, vb. konularda söyleşip hakkınızda bilgi sahibi olacağız.

2.YABANCI DİL DÜZEYİ

Gönüllülerin gittikleri ülkede zorluk yaşamamaları için en azından iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilmelerini istenmektedir. Ama hiç yabancı dil bilmiyor olsanız da, gönüllü çalışma isteğinize, daha önce yaptığınız gönüllü çalışmalara, kişiliğinize, deneyim ve birikimlerinize ve hepsinden önemlisi kendinize güveniyorsanız, size AGH’de yer almanız için destek verilecektir.

3. PROJE SAFHASI

Ön görüşme sonrasında SUFFA VAKFI sizin “Gönderici Kuruluşu”nuz olma kararını vermişse proje arama safhasını başlatacağız.

3.1. Proje Nasıl Aranır:

  1. Bunu ya sizinle birlikte yapacağız,
  2. Ya da siz tüm program ülkelerindeki ev sahibi kuruluşların yer aldığı veri tabanına http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm adresinden girerek gitmek istediğiniz ülke ya da çalışma alanına göre proje arayabilirsiniz.


3.2. Projeye Özgü Motivasyon

Veri tabanından bulduğunuz projenin ev sahibi kuruluşu ile yazışırken, mutlaka daha önce SUFFA VAKFI’na verdiğiniz İngilizce genel motivasyon mektubuna bu proje ile ilgili 2-3 paragraf da eklemelisiniz ki, kuruluş sizin o projeye uygun olup olmadığınızı değerlendirebilsin.

3.3 Gönüllü Başvuru Belgesi

Ev Sahibi Kuruluş’a İngilizce özgeçmişiniz ile birlikte başvurduğunuz projeye özel birkaç paragraf daha ekleyeceğiniz genel motivasyon mektubunuzu ve Volunteer Application Form (VAF) belgesini de göndermelisiniz. “Volunteer Application Form – Örnek” un doldurulmuş bir örneğini ekte görebilirsiniz.

Bu belgelerin değerlendirilmesi sonucunda Ev Sahibi Kuruluş size olumlu ya da olumsuz bir yanıt verecektir. Ancak bu 3-4 hafta sürebilir, sabırla beklemelisiniz.

4. PROJE ONAY BİLDİRİMİ SAFHASI

SUFFA VAKFI’nın teklif ettiği bir projeyi kabul ettiğinizde ya da yukarıda adresi verilen veri tabanındaki araştırmalarınız sonucunda kendinize uygun bir proje bulup, Ev Sahibi Kuruluş’tan da sizi kabul edebileceği yönünde olumlu bir cevap aldığınızda sizin yapacağınız işlemler büyük ölçüde tamamlanmış olacaktır.

Bu safhada yapacağınız tek iş, size yeşil ışık yakan Ev Sahibi Kuruluşun projesinin kodunu (yani EI Ref numarasını, (meselâ: 2009-TR-71) SUFFA VAKFI’na iletmek olacaktır. Bundan sonrasındaki tüm işlemler sizin adınıza SUFFA VAKFI tarafından yürütülecektir. Bu süreç içinde sizi zaman zaman bir belgeye imza atmak, belli konularda bilgilendirmek için SUFFA VAKFI’na çağıracağız.

5. EV SAHİBİ KURULUŞLA İLETİŞİM

SUFFA VAKFI, Ev Sahibi Kuruluş’la yazışarak sizin Gönderici Kuruluş’unuz olduğunu onaylayacak ve sizin bu projeye kabulünüz için işlemlerin başlatılmasını isteyecektir.

6. EV SAHİBİ KURULUŞUN ONAYI

Belgeleriniz Ev Sahibi Kuruluş’a iletildikten sonra, bu kuruluşun resmi onayı beklenecektir. Bu onayın gelmesinden sonra, Ev Sahibi Kuruluş, SUFFA VAKFI ve Gönüllü olarak siz, üç imzalı bir sözleşme (Activity Agreement) imzalayacağız.

7. ULUSAL AJANS ONAYI
Ev Sahibi Kuruluş’unuz, SUFFA VAKFI aracılığı ile sizi gönüllü olarak kabul edeceği projeyi kendi bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansı’nın onayına sunacaktır. Bu sunumlar AGH Programı’nda belirtilen Son Başvuru Tarihleri ‘nde yapılmaktadır. Cevap alma süreci 3-7 hafta arasında değişmektedir. Bu onay çıktıktan sonra artık gitme hazırlıklarına başlayabilirsiniz.

Bu safhandan sonraki tüm yazışma ve işlemlerde SUFFA VAKFI size yardımcı olacaktır.

8. SUFFA VAKFI DESTEK ÇALIŞMALARI

SUFFA VAKFI  AGH’ye gitme konusunda size gereksinim duyacağınız her konuda bilgi verecek, sigorta işlemlerinizi yürütecek, biletinizin alınması, vize, vb. konularda danışmanlık yapacaktır. SUFFA VAKFI desteği gidiş öncesinde, proje süresince ve gönüllü geri dönene dek sürer.

9. GİDİŞ ÖNCESİ HAZIRLIK TOPLANTISI

Gönüllümüz tarihlerin denk düşmesi durumunda Türkiye Ulusal Ajansı’nın AGH’ye gidecekler için zaman zaman düzenlediği “Gidiş Öncesi Hazırlık” toplantılarına yönlendirilecektir. Bu toplantıya katılım zorunludur ve tüm giderleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından karşılanmaktadır

10. PROJEYE GİDİŞ

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra gönüllü belirlenen tarihte projesine gider.

ANADOLU EĞİTİM PROJESİ
Türkiye genelinden ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizden getirttiğimiz, kabiliyetli ve ihtiyaçlı olan, lise ve üniversite hazırlık öğrencilerinin eğitimlerine destek veren projemizdir.

 

               Türkiye genelinden ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizden getirttiğimiz, kabiliyetli ve ihtiyaçlı olan, lise ve üniversite hazırlık öğrencilerinin, bütün masraflarını karşılayarak, onları üniversiteye hazırlamak ve üniversite hayatları boyunca eğitimlerine destek verme projemizdir.

               2005 yılından beri devam eden bu proje kapsamında yüzlerce öğrenci; Ülkemizin geleceğine, asayiş ve emniyetine büyük bir hizmet edecek manevi ve kültürel değerlerle mücehhez bir nesil yetiştirilmiştir. 

            Projenin görünmeyen mimarları ; Bu Gençlerin Eğitimlerinin maddi engellere takılmadan devam etmesi için elindeki imkanları seferber eden gönüldaşlarımızdır.

VASIFLI İNSAN YETİŞTİRME PROJESİ
Zeki ve kabiliyetli lise ve meslek lisesi mezunları içerisinden seçilerek yürütülen 200 kişi kapasiteli 4 yıllık bir Hizmet içi eğitim projesidir.

 

                 Zeki ve kabiliyetli lise ve meslek lisesi mezunları içerisinden seçilerek alınan  toplam 200 kişilik ve 4 yıllık Hizmet içi eğitim projesidir.

                Bu proje kapsamında her yıl 50 öğrenci imtihanla alınarak, Açıköğretim Fakültesi programlarına kayıtları yaptırılmakta üniversite derslerine paralel olarak, temel İslâmi dersler ile pedogojik ve sosyolojik  dersler, üniversitelerimizin seçkin öğretim elemanlarınca, seminerler tarzında vakfımızın “Sultanbeyli Kültür ve Eğitim Merkezi”nde verilmektedir. Bu öğrenciler mezuniyetlerinden sonra, vasıflı elemanlar olarak Vakıf bünyesinde ülkemizin hizmet için vazife alacaklardır.

KİMSESİZ ÇOCUKLARA DESTEK PROJESİ
Çocuk yuvalarında toplu halde yaşayan 3-6 yaş çocuklarına açılan evlerde yetim ve kimsesiz çocukların topluma tehdit unsuru olmaktan çıkarılıp, hizmet ve sevgi ekseninde tekrar topluma kazandırılmaktadır.

 

           Kimsesiz çocukların himaye ve yetiştirilmesi ile alakalı olarak ülkemiz adına SHÇK ve çeşitli dernekler tarafından çok önemli projeler yürütmektedirler.

          Çocuk yuvalarında toplu halde yaşayan yetim ve kimsesiz  çocuklar;  dernekler vasıtasıyla normal yaşam alanlarında yaşgruplarına göre kiralanan ve tefriş edilen evlerde,  bu çocuklar; topluma karşı tehdit unsuru olmaktan çıkarılıp, hizmet ve sevgi ekseninde tekrar topluma kazandırılması için meslek mensubu uzmanlar vasıtasıyla aile ortamı oluşturulmaktadır.

         Bu projeyle, çocukların sosyal hayata adapte olarak büyümeleri, Milli ve manevi kültürümüzün aile yapısına uygun olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir.Derneklerle toplumun refleksleri harekete geçirilerek bahsi geçen çocuk evlerinin sayısı artırılmaktadır.

 

Açılış Sayfası Yapın Sık Kullanılanlara Ekleyin E-Mail Yollayın