Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’na bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Birimi olarak üye STK’larımızın kapasitelerini geliştirmeye yönelik bir projeyle karşınızda olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Bilindiği gibi ilk yardım eğitimi ve bilincine sahip kişiler, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda çok mühim roller alabilir ve hayat kurtarma gibi ulvi bir görevi yerine getirebilirler. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak gençliğe böyle bir eğitimi vermekle toplumsal bir yaraya daha deva olabileceğimize inanmaktayız. Bu çerçevede ilk yardım eğitimleri ve ilk yardım eğitici eğitimleri çeşitli kurslardan ücrete mukabil alınabilmekte ise de ilk yardım eğitici eğitimi almış kişilerin başkalarına bu eğitimi verebilmeleri ancak kapsamlı organizasyonla olabilmektedir. TGSP’nin temel hedeflerinden biri olan ‘STK’larda kapasite gelişimi’ kapsamında ve Kızılay işbirliği ile ilk yardım eğitici eğitimi projesini hayata geçiriyoruz. Bu projeden maksadımız; ilk etapta, STK’lardan birer kişinin ilk yardım eğitici eğitimi almaları ikinci etapta ise, bu eğitici sertifikasını almış kişilerin kendi kurumlarında ilk yardım eğitimini yaygınlaştırmalarıdır. Eğitimin şartları aşağıda belirtilmiştir. Eğitim tarih ve detayları talep toplama sürecinden sonra duyurulacaktır.

 

İletişim: Muhammed Yusuf Kılıç

             TGSP/Sağlık ve Sosyal Hizmetler Birim Serkreteri

Tel      : 0(507) 137 36 37

Not:

1- STK bünyesinde mevcut gönüllü ya da çalışanlardan eğitici sertifikası bulunan kişilerin bilgilerinin paylaşılması rica olunur.

2- Eğitici eğitimi alacak kişiler daha sonra bu sertifika ile özel kurumlarda ücretle eğitim vermeleri uygun görülmemektedir. Olabilecek suiistimallerin önüne geçebilmek için STK’lar isim önerisinde bulunurken, bu duruma dikkat etmeli ve kendi yönetim kurullarından en az üç kişinin referansını almaları gerekmektedir.

Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara 5 yıl geçerli sertifika verilmektedir. İlk yardım merkezlerinde ilk yardım eğitmeni olarak görev yapabilmek için toplam 40 saat temel ilk yardım bilgileri ile eğitim becerilerinin kazanılması gerekmektedir.

İlk yardım eğitmeni olmak için lise veya üniversitelerin sağlıkla alakalı bölümlerinden mezun olma şartı bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı ilk yardım eğitmeni olabilecek bölümleri aşağıdaki listeye göre sınırlandırmıştır:

11/41928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet Suabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, ilk yardım eğitici eğitimi programına katılabilen bölümler:

 

Kimler eğitmen olabilir?

Acil Tip Teknikeri ve/veya Teknisyenleri (ATT), Adli Tip Teknikeri, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri, Ameliyathane Teknikeri, Anestezi Teknikeri ve/veya Teknisyeni, Biyologlar, Biyomedikal Cihaz Teknikeri, Çevre Sağlığı Teknisyeni ve/veya Teknikeri, Çevre Sağlığı ve Toplum Sağlığı Teknisyeni, Çocuk Gelişimcisi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diş Anestezi Teknikeri, Diş Protez Teknikeri, Diş Hekimi, Diyaliz Teknikeri, Diyetçi, Diyetisyen, Ebe, Ebe Yardımcısı, Eczacı, Eczane Teknikeri, Elektronörofizyoloji Teknikeri, Fizik Tedavi ve Laboratuvar, Fizyoterapi Teknikeri, Fizyoterapist, Hayvan Sağlığı, Hayvan Sağlığı Memuru ve Benzeri Sağlık Personeli, Hemşire, Hemşire Yardımcısı, İş ve Uğraş Teknikeri (Ergoterapi Teknikeri), İş ve Uğraş Terapisti (Ergoterapist), Klinik Psikolog, Mamografi Teknikeri, Odyolog, Odyolometri Teknikeri,  Optisyen, Perfüstyonist Teknikeri, Psikolog, Pedolog, Radyoterapi Teknikeri, Röntgen Teknisyenleri ve Yardımcıları, Sağlık Bakım Teknikeri, Sağlık Eğitimcisi ve/veya Tıbbi Teknolog, Sağlık Fizikçisi, Sağlık İdarecisi, Sağlık Memuru, Sağlık Mühendisi, Sağlık Savaş Memuru, Sosyal Çalışmacı ve/veya Sosyal Hizmetler Uzmanı, Sosyal Hizmetler Mütehassısi, Tabip, Uzman Tabip, Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni ve/veya Teknikeri, Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni, Tıbbi Laboratuvar ve Patoloji Teknikeri, Tıbbi Protez ve Ortoz Teknisyeni ve/veya Teknikeri, Tıbbi Sekreter, Veteriner Hekim, Yaşlı Bakım Teknikeri Evde Hasta Bakım Teknikeri.

 

Açılış Sayfası Yapın Sık Kullanılanlara Ekleyin E-Mail Yollayın