Kimsesiz çocukların himaye ve yetiştirilmesi ile alakalı olarak ülkemiz adına SHÇK ve çeşitli dernekler tarafından çok önemli projeler yürütmektedirler.

          Çocuk yuvalarında toplu halde yaşayan yetim ve kimsesiz  çocuklar;  dernekler vasıtasıyla normal yaşam alanlarında yaşgruplarına göre kiralanan ve tefriş edilen evlerde,  bu çocuklar; topluma karşı tehdit unsuru olmaktan çıkarılıp, hizmet ve sevgi ekseninde tekrar topluma kazandırılması için meslek mensubu uzmanlar vasıtasıyla aile ortamı oluşturulmaktadır.

         Bu projeyle, çocukların sosyal hayata adapte olarak büyümeleri, Milli ve manevi kültürümüzün aile yapısına uygun olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir.Derneklerle toplumun refleksleri harekete geçirilerek bahsi geçen çocuk evlerinin sayısı artırılmaktadır.

 

Açılış Sayfası Yapın Sık Kullanılanlara Ekleyin E-Mail Yollayın